lekdetectie

Lekdetectie Groningen

Het overkomt iedereen wel eens: lekkage. Hoewel lekkages voor een particulier erg vervelend kunnen zijn, zijn ze voor grotere, industriële bedrijven in Groningen vaak een ramp. Gelukkig is een lekkage over het algemeen gemakkelijk te voorkomen. Via Elesco kunt u snel en gemakkelijk een inspecteur uit Groningen inschakelen om lekdetectie uit te voeren. Zo worden kleine problemen op tijd in kaart gebracht en kunt u vlot handelen voordat er meer narigheid ontstaat.

Wilt u snel hulp?

dakdekker

Methodes van lekdetectie

Onze inspecteurs uit Groningen maken gebruik van meerdere methodes tijdens een lekdetectie, zodat elke mogelijke beschadiging kan worden opgespoord of uitgesloten. Deze methodes zijn onder andere:

  • Visuele inspectie
  • Infrarood inspectie
  • Akoestische inspectie
  • Endoscopie
  • Thermografische inspectie

Door deze methodes te gebruiken worden zowel de zichtbare, als de vrijwel onzichtbare lekken opgespoord. Als kleine lekken op tijd worden opgemerkt kan verdere schade vaak worden beperkt.

Inspectierapport: het resultaat

Een inspectierapport is het document dat na een lekdetectie wordt opgemaakt. Over het algemeen bevat dit rapport de resultaten van alle metingen en enkele beschrijvende conclusies. Het is van grote waarde wanneer u bijvoorbeeld uw pand in Groningen wilt verkopen: een gebouw dat onlangs een lekdetectie heeft ondergaan is van hogere waarde dan een gebouw die niet recentelijk is gecheckt. Bovendien kan een inspectierapport van belang zijn voor de verzekering; het toont aan dat een gecertificeerde inspecteur uit Groningen de lekdetectie heeft uitgevoerd, waardoor aansprakelijkheid minder aannemelijk is.

Lekdetectie en veiligheid in Groningen

Vooral voor bedrijven die goederen opslaan, of bedrijven die een hoog risico lopen op kortsluiting of grondwatervervuiling door giftige stoffen is het verstandig om met enige regelmaat een lekdetectie uit te laten voeren. Er zijn meerdere gevallen bekend in de regio Groningen waar een lekkage catastrofale gevolgen had voor een bedrijf: kortsluitingen, grote bedragen aan vochtschade of chemische vervuiling zijn allemaal mogelijke resultaten van lekkage. Laat daarom een lekdetectie uitvoeren aan uw bedrijfspand in Groningen. Zo voorkomt u grote schade en onveilige situaties.