Onderhouden van de elektra

Veel mensen denken dat het alleen belangrijk is om het dak te onderhouden. Maar het is net zo belangrijk om u elektra te onderhouden. Door weinig onderhoud kunnen stroomstoringen en kortsluitingen ontstaan. In het ergste geval is een kortsluiting zelfs de oorzaak van een brand in huis, iets wat u liever voorkomt! Om u te behoeden voor dergelijke situaties kunt u de hulp van een erkende loodgieter inschakelen voor onderhoud aan elektra in uw woning. Denk bijvoorbeeld aan het na laten kijken van de meterkast, het controleren van de elektriciteitskabels onder uw woning of tussen muren, enzovoorts. Met welk type onderhoud zou een elektricien u van dienst kunnen zijn?

Regelmatig onderhoud aan elektra

Onderhoud elektra minimaal eens per jaar, zodat de kans op complicaties op een later moment aanzienlijk wordt verminderd. Tijdens het onderhouden van de elektra in uw woning zal een elektricien uw meterkast nalopen op beginnende slijtage, de overbelasting van bepaalde groepen in de meterkast en bijvoorbeeld grote hopen stof die de werking van stoppen in de meterkast kunnen verhinderen. Veel mensen bekommeren zich nauwelijks om de meterkast, waardoor grote stofhopen ontstaan. Dit kan een stroomstoring tot gevolg hebben.

Ook zal een elektricien de elektriciteitskabels onder uw woning nalopen, om beginnende slijtage tijdig op te kunnen merken. U wilt immers voorkomen dat er een kortsluiting ontstaat! Soms kan de ontstane warmte rond elektriciteitskabels niet goed weglopen, waardoor de kabels met elkaar versmelten. Als gevolg hiervan kunnen de beide binnenkanten van deze kabels met elkaar in contact komen. Dit veroorzaakt een dermate grote hoeveelheid stroom, dat de stop in de meterkast direct zal springen.

Het vervangen van de stop heeft in dit geval geen zin, enkel het vervangen van de elektriciteitskabels biedt een oplossing.

Hulp van een elektricien

Is de elektra in uw woning ook aan onderhoud toe? Wacht niet te lang, maar schakel de hulp van een erkende elektricien bij u in de buurt in. De kans op verstoringen in het stroomnet en kortsluitingen wordt hierdoor aanzienlijk kleiner.